KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY / ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka “ZUBRZYCKI I S-KA” spółka jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Borelowskiego 2, 20-707 Lublin, Numer KRS: 0000087061, NIP: 7120105403, REGON: 43004523100000 (dalej: Administrator).

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych u Administratora:  odo@zubrzycki.pl gsm 603 954 329.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

* przedstawienia oferty wykonania usługi na podstawie przedstawionej dokumentacji lub wizji lokalnej w miejscu inwestycji, t.j. w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO,

* obsługi serwisowej urządzeń grzewczych, tj w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani / Pan jako osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

* dla zawarcia i wykonania umowy w tym: zapewnienia należytej jakości usług, weryfikacji poprawności umowy – przez cały czas trwania współpracy, dla obsługi procesu reklamacyjnego – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

* w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych np. wystawienie, księgowanie i przechowywanie faktur vat oraz innych dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

* w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a administratorem (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

* w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie pocztą zwykłą, a także (pod warunkiem uzyskania stosownej zgody wymaganej odrębnymi przepisami) przekazywanie drogą elektroniczną i telefoniczną, informacji o promocjach, nowościach, usługach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy występuje określona w art. 6 ust. 1 RODO przesłanka dopuszczalności przetwarzania danych.

Posiada Pan/Pani prawo żądania: (a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, (b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, (c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, (d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, (e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane osobie odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych u Administratora na adres        e-mail:firma@zubrzycki.pl lub pisemnie na adres: “ZUBRZYCKI I S-KA” spółka jawna z siedzibą w Lublinie.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem …………………….… lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Z prezentowanego poniżej wzoru polityki cookies możesz skorzystać w całości lub fragmentach wyłącznie z powyższą notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji:  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Serwis

Posiadamy autoryzację na serwis urządzeń : Immergas ; Buderus ; Riello

CZYTAJ WIĘCEJ

Serwisujemy kotły zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po upłynięciu gwarancji producenta.

Serwisujemy rónież kotły olejowe, gazowe takich marek jak Lamborghini, Urlich z palnikami takich firm jak Weischaupt, Riello.

Immergas Polska wprowadza dodatkowe 3 lata gwarancji również na kotły tradycyjne!

Do tej pory dodatkowe trzy lata gwarancji, po zarejestrowaniu urządzenia w Strefie Klienta Immergas, obejmowały kotły kondensacyjne. Od 1.10.2018 (decyduje data uruchomienia) taką możliwość mają również szczęśliwi posiadacze kotłów tradycyjnych!

Zasady funkcjonowania dodatkowej gwarancji są takie same, jak w przypadku kotłów kondensacyjnych i nie wymagają wykupienia dodatkowego pakietu.

2 lata – to podstawowy okres ochrony urządzenia

3 lata – o tyle klient przedłuży gwarancję na kocioł, bez dodatkowych opłat, po rejestracji urządzenia na stronie www.klient.immergas.pl oraz wykonywaniu obowiązkowych, corocznych przeglądów

O tym Klient musi pamiętać:

 1. Zakup w punkcie handlowym z ważną Akredytacją Immergas
 2. Wykonanie pierwszego uruchomienia, korzystając z usług serwisu z ważnymi uprawnieniami Immergas
 3. Rejestracja kotła w Strefie Klienta, na klient.immergas.pl, za pośrednictwem Infolinii lub za pomocą formularza dostępnego do pobrania na www.immergas.pl
 4. Obowiązkowe, coroczne przeglądy urządzenia

Strefa Klienta Immergas to portal dedykowany wszystkim użytkownikom kotłów Immergas. Rejestrując urządzenie na stronie Klient zyskuje nie tylko przedłużenie gwarancji o dodatkowe trzy lata. Na portalu znajdują się wszystkie niezbędne informacje o kotle, system automatycznie przypomni o zbliżającym się, obowiązkowym przeglądzie, a także podpowie z którym serwisem skontaktować się w tej sprawie.

Rozszerzona gwarancja Immergas 2+3 obowiązuje dla wszystkich kotłów marki Immergas, które zostaną poprawnie zainstalowane, sprawdzone i uruchomione przez serwis z ważnymi uprawnieniami Immergas, zarejestrowane na stronie w określonym w warunkach gwarancji terminie, oraz będą użytkowane i konserwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozszerzenie gwarancji nie wymaga wykupienia dodatkowego pakietu gwarancyjnego. Więcej na www.immergas.pl.

Przypominam, że zgodnie z Warunkami Gwarancji, aby użytkownik kotła Immergas mógł nabyć prawo do przedłużenia gwarancji do 5 lat powinien zarejestrować kocioł w Strefie Klienta na stronie www.immergas.pl.

W wyjątkowych przypadkach Użytkownik może dokonać rejestracji alternatywnie:

– telefonicznie, dzwoniąc na numer infolinii 422 124 422 i wybierając opcję „5”;

– pisemnie, wypełniając formularz rejestracyjny i odsyłając pocztą na adres: Immergas Polska Sp. z o.o., ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź.

Formularz dostępny jest:

– na stronie https://www.immergas.pl/Wsparcie-techniczne/Warunki-gwarancji

Przeglądy po terminie

W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami i zapytaniami od użytkowników końcowych przekazujemy informację iż istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na kocioł po terminie do 6 miesięcy, po weryfikacji sprawności urządzenia!

Oferta

Zajmujemy się wykonaniem:

 • instalacji sanitarnych
 • instalacji grzewczych
 • instalacji klimatyzacyjnych
 • pomp ciepła
 • instalacji gazowych
 • modernizacji kotłowni
 • systemów uzdatniania wody
 • sygnalizacji alarmowej ASB GAZEX
         •  

CZYTAJ WIĘCEJ

Instalacje sanitarne i instalacje grzewcze są istotnym elementem działalności naszej firmy. Długoletnie doświadczenie pozwala nam na rzetelne i profesjonalne wykonywanie zleconych robót. Zajmujemy się także konserwacją zamontowanych urządzeń oraz ich serwisem.

Nasza grupa instalatorska uczestniczy regularnie w szkoleniach, co pozwala na stosowanie w swojej pracy najnowocześniejszych technologii i rozwiązań technicznych.
 WYKONANIE KOSZTORYSU
INSTALACJI C.O. GRATIS

HOME