Praca

Obecnie poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko: hydraulik, monter instalacji sanitarnych,grzewczych, gazowych.

Firma Zubrzycki i Spółka Spółka Jawna od 1970 roku zajmuje się montażem urządzeń gazowych, wykonywaniem instalacji sanitarnych i grzewczych, gazowych.

Oferujemy umowę o pracę, pakiet socjalny (po okresie próbnym – ubezpieczenie opieka medyczna, NW), zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku.

Posiadanie doświadczenia na w/w stanowisku oraz prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.zubrzycki.pl

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Zubrzycki i S-ka S.J. z siedzibą w Lublinie przy ul. Borelowskiego 2,20-707 Lublin, Numer KRS 0000087061,NIP 712-010-54-03,Regon 430045231000. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z osobą odpowiedzialną pod adresem e- mail. 8152712555,603954329

 Cele i podstawy przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Okres przechowywania danych w zakresie wskazanym w pkt 1,2 i 3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji a brak podania danych uniemożliwi przeprowadzenie tego procesu