KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY / ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka “ZUBRZYCKI I S-KA” spółka jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Borelowskiego 2, 20-707 Lublin, Numer KRS: 0000087061, NIP: 7120105403, REGON: 43004523100000 (dalej: Administrator).

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych u Administratora:  odo@zubrzycki.pl gsm 603 954 329.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

* przedstawienia oferty wykonania usługi na podstawie przedstawionej dokumentacji lub wizji lokalnej w miejscu inwestycji, t.j. w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO,

* obsługi serwisowej urządzeń grzewczych, tj w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani / Pan jako osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

* dla zawarcia i wykonania umowy w tym: zapewnienia należytej jakości usług, weryfikacji poprawności umowy – przez cały czas trwania współpracy, dla obsługi procesu reklamacyjnego – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

* w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych np. wystawienie, księgowanie i przechowywanie faktur vat oraz innych dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

* w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a administratorem (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

* w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie pocztą zwykłą, a także (pod warunkiem uzyskania stosownej zgody wymaganej odrębnymi przepisami) przekazywanie drogą elektroniczną i telefoniczną, informacji o promocjach, nowościach, usługach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy występuje określona w art. 6 ust. 1 RODO przesłanka dopuszczalności przetwarzania danych.

Posiada Pan/Pani prawo żądania: (a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, (b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, (c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, (d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, (e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane osobie odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych u Administratora na adres        e-mail:firma@zubrzycki.pl lub pisemnie na adres: “ZUBRZYCKI I S-KA” spółka jawna z siedzibą w Lublinie.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem …………………….… lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Z prezentowanego poniżej wzoru polityki cookies możesz skorzystać w całości lub fragmentach wyłącznie z powyższą notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji:  http://wszystkoociasteczkach.pl/.